de huid
previous arrow
next arrow
Slider


De huid rondom een wond is per definitie kwetsbaar. Maar kwetsbare huid kan ook ontstaan ten gevolge van veroudering, een huidziekte (zoals eczeem), beschadiging van buitenaf (zoals ultraviolette straling), door een ziekte die met een onderliggende pathologie te maken heeft (zoals lipodermatosclerose) of een aangeboren aandoening (zoals Epidermolysis Bullosa).

Het is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren de kwetsbaarheid bepalen en hoe het mogelijk is verdere schade aan de huid zo veel mogelijk te voorkomen. Bij de verzorging van een wond is het daarom noodzakelijk, een gedetailleerde geschiedenis van de huid van de betreffende patiënt vast te leggen, de huid regelmatig te controleren bij de verwisseling van het verband en het behandelplan af te stemmen op de relevante risicofactoren. Er zijn veel factoren die het risico van kwetsbare huid vergroten en wond- verpleegkundigen spelen een sleutelrol bij de preventie van huidproblemen rondom de wond en bij het bepalen wie een risicopatiënt is. Dit is cruciaal, want letsel aan de huid rondom de wond leidt tot een langere genezingsduur, kan pijn en ongemak veroorzaken en kan de kwaliteit van leven van een patiënt negatief beïnvloeden.

Tijdens een mensenleven staat de huid bloot aan een groot aantal interne en externe letsels van diverse aard, die de structuur of functie kunnen aantasten. Bij gezonde mensen is de huid sterk en veerkrachtig en zal zij zichzelf altijd herstellen, tenzij het letsel heel ernstig is. De huid is echter onderhevig aan veranderingen, waardoor deze kwetsbaar, beschadigd en disfunctioneel kan worden.

De normale huid
Sommige van deze veranderingen zijn intrinsiek, andere zijn extrinsiek. De normale huid heeft veel functies en een van de belangrijkste is wel het beschermen van het lichaam tegen chemische, fysieke en mechanische gevaren en tegen het binnendringen van micro-organismen. De huid bevat verschillende soorten zintuiglijke receptoren die de inkomende prikkels van aanraking, pijn, trilling, druk, warmte, kou en jeuk waarnemen. De effectiviteit van de huidbarrièrefunctie wordt door een aantal kenmerken bepaald. Daarbij valt te denken aan de kwaliteit van de epidermale cellen, van de interactie tussen cellen, van de epidermis en dermis, van de intercellulaire stoffen en van het immuunsysteem.

De huid

De huid is een dynamisch orgaan dat zich voortdurend vernieuwt en verandert in reactie op endogene en exogene prikkels. Deze processen kunnen verstoord zijn bij mensen met een kwetsbare huid. Zo kunnen bijvoorbeeld veroudering, schade door UV-straling en een genetische aanleg alle drie bijdragen aan de kwetsbaarheid van de huid.

Ulcera
Een grote uitdaging vormen de dermatologische problemen die te maken hebben met specifieke wondsoorten, zoals veneuze beenulcera, drukulcera en diabetische voetulcera. Hierbij zorgt de kwetsbare huid rondom de wond vaak voor de meeste problemen, vaak nog meer dan de behandeling van de wond zelf. Beoordeling van de huid, betekent het opmaken van een gedetailleerde dermatologische geschiedenis, door vragen te stellen aan de patiënt, de huid nauwgezet te bekijken en gedetailleerde aantekeningen te maken. Dit kan aanwijzingen opleveren voor de diagnose, behandeling en verpleging van bestaande of potentiële problemen. De sleutel tot een goede behandeling is in alle gevallen een juiste diagnose, een goed begrip van de oorzaak van het probleem en het inzicht om te bepalen wanneer verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.