Organisaties


Er zijn verschillende brandwondenorganisaties, maar wat doen die nu allemaal. Hieronder volgt een overzicht van verschillende instanties en hun werkzaamheden.

Logo-nederlandse-brandwonden-stichting

De Brandwonden Stichting
De Brandwonden Stichting is een professionele organisatie met als missie: ‘Het voorkomen van brandwonden en het beperken van het leed ten gevolge van brandwonden’. De activiteiten van deze Stichting spelen zich o.a. op de volgende terreinen af: Preventie, onderzoek, brandwondenzorg, kwaliteit van leven.

Brandwondeninformatielijn 0900 044 00 44
De Brandwondeninformatielijn is een informatie- en advieslijn voor iedereen die vragen heeft over de lichamelijke of psychische gevolgen van een brandwondenongeval. Dit zijn niet alleen mensen met brandwonden en hun naaste omgeving, maar ook (huis)artsen, zorgverleners, apothekers, werkgevers en leerkrachten. Indien nodig, regelt de Brandwonden Stichting het eerste contact met een brandwondenarts.

brandwondenstichting.nl/

 

Vereniging van Mensen Met Brandwonden

De Vereniging van Mensen met Brandwonden
De Vereniging van Mensen met Brandwonden is de enige landelijke patiëntenvereniging tussen genoemde organisaties. De vereniging is het ervaringscentrum voor brandwonden. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en brengt hen met elkaar in contact.

www.mensenmetbrandwonden.nl

 

Kiwanishuis Beverwijk
Als een kind of volwassen familielid is opgenomen in het Brandwondencentrum kan hij of zij rekenen op de meest gespecialiseerde zorg. Maar voor de patiënt is het ook heel belangrijk dat zijn of haar familieleden vlakbij zijn. Om dit mogelijk te maken opende in 1991 het Kiwanishuis zijn deuren.

www.kiwanis.nl/het-kiwanishuis-beverwijk

Logo Association of Dutch Burn Centres ADBC

Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN)
Tot 2004 had de Brandwonden Stichting haar eigen onderzoeksafdeling. Per 1 januari 2004 is deze afdeling verzelfstandigd tot de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Het personeel en de werkzaamheden werden vanaf dat moment overgeheveld naar deze vereniging. Het bestuur van deze vereniging bestaat uit de vertegenwoordigers van de raden van bestuur van de drie ziekenhuizen waar de brandwondencentra zijn gevestigd.

Doelstellingen van de VSBN zijn:
• de behandeling van brandwondenslachtoffers in brede zin te verbeteren
• kennis op het gebied van de behandeling van brandwonden en patiënten te verbeteren
• de kwaliteit van brandwondenonderzoek te verbeteren
• de resultaten van (pre)klinisch onderzoek te implementeren in de kliniek (’From bench to bedside’)

www.adbc.nl/Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ)
De NVBZ is opgericht om de verspreiding van wetenschappelijke kennis en vakkennis op het gebied van brandwonden te bevorderen. Om die reden organiseert zij twee keer per jaar een symposium waarbij vooral onderzoekers hun bevindingen presenteren aan de leden van deze vereniging. De vereniging bestaat uit mensen die veelal beroepsmatig actief zijn in de brandwondenzorg.

www.nvbz.nl/

 

Stichting-Kind-en-Brandwond

Stichting Kind en Brandwond
In 1990 hebben leden van het brandwondenteam van het Brandwondencentrum Beverwijk de Stichting Kind en Brandwond opgericht. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een landelijke Stichting waar ook de andere twee brandwondencentra bij betrokken zijn. Kind en Brandwond is vooral bekend vanwege haar kinderkampen. Jaarlijks organiseren zij een drietal kinderkampen voor kinderen met brandwonden; een unieke ervaring die naast gezelligheid ook veel steun biedt aan de kinderen. Daarnaast zet deze Stichting zich ook in voor de verbetering van de ziekenhuisomgeving voor kinderen met onder andere meer spelmogelijkheden.

www.kindenbrandwond.nl/


ETB BISLIFE

Stichting ETB-BISLIFE
Stichting ETB-BISLIFE is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen BISLIFE te Leiden en Euro Tissue Bank te Beverwijk, zodat één groot Multi Tissue Center is gerealiseerd. De belangrijkste taak bestaat uit het afnemen en preserveren van donorhuid en het deze vervolgens weer te distribueren aan ziekenhuizen door de hele wereld.

http://www.eurotissuebank.nl/euro-skin-bank-huidbank-esb/

  • Filters