Organisaties

Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.

De International Diabetes Federation (IDF) is een overkoepelende organisatie van meer dan 240 nationale diabetesverenigingen in 168 landen en gebieden. Het behartigt de belangen van het groeiende aantal mensen met diabetes en...
De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een...
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren.WCS Nieuws WCS Nieuws geeft uitgebreide informatie op het gebied...
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. Op de website www.wondplatform.nl vindt u informatie over de doelstelling van het wondplatform,...
De Europese Wound Management Association (EWMA) werd opgericht in 1991. EWMA is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling...
Het "European Pressure Ulcer Advisory Panel (European Decubitus Adviespanel)" werd opgericht in Londen in december 1996 om alle Europese landen te leiden en te ondersteunen bij hun inspanningen om decubitus te voorkomen en te behandelen. De EPUAP...
International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) werkt actief mee aan wereldwijde educatie en bevordert evidence-based practice met betrekking tot de preventie en behandeling van skin tears.https://www.skintears.org
  • Filters