Slider
loading...
 
Welke adviesorganen / brancheverenigingen zijn er?
 
Beroeps- en belangenorganisaties Wondbehandeling in binnen- en buitenland.
 
Nationaal

Logo NOVW 1 
NOVW (Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals)
Is de beroepsorganisatie voor ALLE wondprofessionals in de intra- en extramurale gezondheidsheidszorg. De NOVW richt zich vooral op de brede aspecten ten aanzien van de verbetering van de wondzorg, zoals vroegtijdige diagnostiek, transmurale overdracht, registratie, scholing, erkenning van opleiding, eenduidige richtlijnen en protocollen, een eenduidige aanpak. Dit alles om de wondzorg dichter bij de patiënt te krijgen. Met als doel het verkrijgen van tijdwinst bij de behandeling of verzorging, waardoor een wond sneller geneest. 
Logo WCS 
WCS Woundcare Consultant Society  
Het WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. De WCS tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van cursussen, congressen, symposia, bijscholingen en lezingen. Maar ook door het het uitgeven van publicaties (WCS Nieuws en het WCS Wondenboek).
www.wcs.nl
 
NDVD (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) 
Is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten en allerlei organisatorische aspecten zoals de belangenbehartiging van haar leden, heeft de NVDV ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het voorkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen. Dit doet zij door uitgifte van publicaties, folders, of via informatie op de website.
 
Logo Wondplatform
Wondplatform Nederland
Het Wondplatform is opgericht op 15 april 2010 waarin partijen betrokken bij de wondzorg in Nederland samen werken aan een aantal gezamenlijke doelen. 
www.wondplatform.nl
 
V&VN Wondconsulenten
V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Internationaal


logo EWMA 
EWMA (Europese Wound Management Association)
De EWMA werd opgericht in 1991 en is een overkoepelende organisatie in Europa die verenigingen op wondgebied koppelen en wondprofessional en organisaties die geïnteresseerd zijn in wondbehandeling samen brengt.
Meer info EWMA
 
 
Logo EPUAP
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Het EPUAP (de Europese variant van de National Pressure Ulcer Advisory Panel) is opgericht om binnen Europa landen bij te staan in hun pogingen decubitus te voorkomen en te behandelen. Zij stelt zich tot doel om door middel van onderzoek en educatie verlichting te bieden aan patiënten die aan decubitus lijden of tot de risicogroep behoren.
 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)  
NPUAP
Het NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) is de nationale, adviserende decubituscommissie in Amerika. Het instituut is vergelijkbaar met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). De laatste jaren is er op het gebied van richtlijn ontwikkeling een steeds meer intensieve samenwerking zo ook tussen NPUAP en EPUAP.
 
 
 
 

De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg. Of het nu gaat om behandelingen, protocollen, richtlijnen, producten, leveranciers, beroeps gerelateerde organisaties, casuïstiek of de laatste ontwikkelingen in de wondzorg markt. Deze website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe informatie. Heeft u zelf ook interessante links, nieuws, of wilt u ook iets schrijven over over een bepaald onderwerp of een andere bijdrage leveren aan de website om deze zo informatief mogelijk te maken, dan zijn uw ideeën van harte welkom. Stuur een mail naar:startwondverzorging@gmail.com

3M Nederland

3M Nederland heeft inmiddels een uitgebreid assortiment vertrouwde producten voor wondverzorging, voor de behandeling van acute en chronische wonden.

www.3mnederland.nl

Advancis Medical

Advancis Medical is een internationale organisatie gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde producten voor complexe wondzorg. Advancis is het eerste bedrijf dat de 100% Medical Grade Manuka honing gelanceerd heeft.

www.advancismedical.nl/

AllweCare medical B.V.

AllweCare levert in Nederland verband- middelen vooral bedoeld voor wonden met een complexe genezing die langer dan 21 dagen voortduurt.

Producten
www.allwecare.nl

ArjoHuntleigh

Op basis van uitgebreide kennis en geavanceerde technologie biedt ArjoHuntleigh superieure medische hulpmiddelen voor een veilige verzorging en hygiëne van patiënten, medische bedden en Therapeutic Support Systems™, wondgenezing, DVT-preventie, desinfectie en diagnostiek.

www.arjo.com

BAPMEDICAL

BAP Medical ontwikkelt, produceert en verkoopt medische oplossingen voor huidproblemen.

www.bap-medical.com

BiologiQ

Biologiq is een bedrijf werkzaam in de wondzorg.

Producten
www.biologiq.nl

BSN Medical

BSN medical levert wereldwijd medische apparatuur- en is één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van producten zoals verbandmiddelen en steunkousen, en producten voor gipsen en wondverzorging.

www.bsnmedical.nl

Convatec

Al meer dan 30 jaar maakt ConvaTec innovatieve producten en biedt het bedrijf unieke diensten die de levens van patiënten verbeteren.

Producten
www.convatec.nl/

Flen Health

Flen Health is een particuliere onderneming. Flen Health producten voor wondgenezing zijn gebaseerd op het vochtige wondgenezing principe en zijn afkomstig van gepatenteerde polymeer toepassingen en gepatenteerde enzym complexen.

https://www.flenhealth.com/

GDM

GDM biedt een volledig portfolio voor wondgenezing op het gebied van negatieve druktherapie (KCI-Medical) en moderne wondverbanden (Systagenix).

www.gdm-medical.nl

HARTMANN

HARTMANN is een internationale onderneming met een breed pakket aan diensten en producten op het terrein van gezondheid en welzijn. 

https://hartmann.info/nl-nl

KCI Medical

KCI zet zich in om wondgenezingstechnologieën te stimuleren die het leven van patiënten en hun families, zorgverleners en medische hulpverleners positief beïnvloeden.

www.kci-medical.nl

(Distributie door GDM B.V.) 

L&R

Lohmann & Rauscher (L&R) is een internationaal toonaangevende aanbieder van toekomstgerichte medische en hygiëneartikelen van de hoogste kwaliteit — van klassiek verbandgaas tot en met moderne behandel- en zorgsystemen.

Producten
www.lohmann-rauscher.com

Medeco

Medeco is partner voor ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken, thuiszorg, (farmaceutische) groothandels en medisch speciaalzaken.

www.mediqmedeco.nl/

Medela

Medela maakt wondzorg eenvoudiger door de patiëntvriendelijke NPTW oplossingen voor ziekenhuis én thuis.

www.medela.nl

Medi Nederland

Vandaag de dag is medi een toonaangevende fabrikant van medische compressiekousen en produceert daarnaast bandages, orthesen, verbandkousen, drukkleding na plastische chirurgie en beenprotheses.

www.medi.nl

Mölnlycke

Mölnlycke Health Care is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van single-use chirurgische en wondverzorgingsproducten voor eenmalig gebruik en service provider voor de gezondheidszorg.

www.molnlycke.nl/ 

Ortho-Medico

Ortho-Medico is volledig gericht op de activiteiten van orthopedisch chirurgen, dokters in de fysiotherapie, revalidatieartsen, orthopedisch techniekers, schoentechniekers, vaatchirurgen en neurochirurgen.

Protex Healthcare

Protex Healthcare is een opkomende leverancier met innovatieve oplossingen voor wondbehandeling.

http://protexhealthcare.co.uk/ 

Smith & Nephew

Smith & Nephew is een internationaal opererend medisch technologiebedrijf met focus gericht op herstel en genezing van het menselijk lichaam.

www.smith-nephew.com

Spring Medical

Spring Medical levert innovatieve ‘eerste keus’ wondzorgproducten, service en kennis.

www.springmedical.nl/

Synergie

Synergie Nederland is sinds 1994 actief in de medische industrie en wordt sindsdien gerespecteerd voor zorgsystemen met luchtfluïdisatie.

Urgo Medical B.V.

In ons streven om door innovatie tot steeds betere wondgenezingsoplossingen te komen, willen we laten zien dat onze verbandproducten kosteneffectief zijn én aan de gezondheidsgerelateerde eisen voldoen.

www.urgomedical.nl/

Van Heek Medical

De beste wondverzorgingsproducten voor professioneel en thuisgebruik?

www.vanheek.com/

Varodem

Varodem® richt zich bewust en volledig op de markt voor oedeem gerelateerde medische compressie. Dit door middel van een breed scala aan medische compressiehulpmiddelen.

Producten
www.varodem.nl/

We Medical

We Medical levert hoogwaardige hulpmiddelen en accessoires voor wondzorg en stomaverzorging.

www.wemedical.nl/

Kwaliteitsstandaard, protocol een richtlijn... maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

Protocol
Een protocol is een gedragsovereenkomst; meestal een vorm waarin binnen een aantal stappen de zorg moet worden uitgevoerd. Het zegt iets over hoe je eigenlijk het beste in de praktijk moet en kunt handelen. Je kunt er dus van afwijken indien dat beter is voor de patiënt.

Richtlijn
Een richtlijn is een best practice beschrijving van de zorg. Het is een advies over hoe er het beste kan worden gehandeld. Naleving ervan is over het algemeen ook niet verplicht.

Standaard
Een standaard beschrijft waar goede zorg aan moet voldoen, vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van patiënten. Er is bijvoorbeeld een behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners. Er wordt wel verwacht dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om tot een kwaliteitsstandaard te komen.

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg (2018)
Eind juni (2018) werd op het ministerie van Volksgezondheid (VWS) deze kwaliteitsstandaard aangeboden. Een rapport van 86 pagina's dat in beeld brengt hoe onze wondzorg in de toekomst moet worden ingericht. In het kwaliteitsdocument wordt verder ingegaan op een betere samenwerking in de wondzorg. Deze standaard is een initiatief van:
• Nederlandse Vereniging van Heelkunde;
• Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie; •
• Nederlandse Vereniging voor plastische chirurgie;
• Wondplatform Nederland

download "Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg"

Analyse complexe wondzorg (2013)
Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd). Op 1 juli 2013 heeft ZN een rapport uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (toendertijd nog minister Edith Schippers) en aan betrokken partijen. Het rapport vormt volgens sommige samenstellers een tussenstap in het proces om de kwaliteit van wondbehandeling in Nederland te verbeteren. In dit rapport staat dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wie voor wat verantwoordelijk is binnen de wondzorg. Dat er nog veel knelpunten zijn in het verwijsproces binnen de eerste- en de tweede lijn. Over het gebruik van producten wordt verder gezegd dat er geen wetenschappelijk onderbouwing is op grond waarvan een keuze wordt gemaakt voor de toepassing van een bepaald product. Door gebrek aan evidence kan niet worden gesteld dat het ene product beter is dan het het andere. Ook wordt verder uitgebreid stil gestaan bij een kwaliteitsstandaard voor de wondzorg. Het rapport is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eerder verschenen rapport "Verkenning wondbehandeling in Nederland (zie hieronder).


Verkenning wondbehandeling in Nederland (2012)
Het eindrapport (september 2012) dat de Nijmeegse wetenschappers Dr. Erik de Laat en Patricia van Mierlo, verpleegkundig specialist, beide van het UMC St Radboud Nijmegen, in opdracht van Zorinstituut Nederland (ZN) over de stand van de wondzorg hebben gemaakt.
download rapport Verkenning wondbehandeling in Nederland
zie ook: 
- Voorspelbaar rapport maakt wondzorg niet beter (NTVW8-2012)
- Evidence in de wondzorg? Dat is er nauwelijks (Nursing maart 2013)  


Het lymfesysteem loopt parallel aan het cardiovasculaire systeem (bloedcirculatie binnen het lichaam) en is essentieel voor de homeostase in het menselijk lichaam. De twee systemen functioneren apart van elkaar. Het cardiovasculaire systeem is een circulatiesysteem waarbij het lymfesysteem voor het transport zorgt en de twee systemen zijn onderling afhankelijk
van elkaar. Het lymfestelsel wordt onderverdeeld in het diepe systeem (collectoren), het verbindende systeem (pre-collectoren) en de lymfecapillairen (microcirculatie). De collectoren en pre-collectoren hebben vaatkleppen, die samen met het spierweefsel in de vaatwanden zorgen voor peristaltiek en daarmee voor het afvoeren van het lymfevocht. Dit lymfevocht wordt via de lymfeknopen weer terug het veneuze systeem gevoerd. De lymfeknopen zijn belangrijke filters, die, daar waar nodig, tegelijk zorgen voor het activeren van immunologische reacties.

Banner Lymmfoedeem


De microcirculatie bestaat uit een netwerk van bloedvaten (plexus) door het gehele lichaam. De microcirculatie is essentieel voor de gezondheid voor het weefsel. Dit gebeurt door middel van het uitwisselen van zuurstof en belangrijke voedingsstoffen. Schade aan de micro­circulatie veroorzaakt een hogere druk in de pre-collectoren en collectoren. Door de werking van het geactiveerde lymfestelsel keert deze hogere druk meestal weer spoedig terug naar een normale druk.

Alhoewel men lang dacht dat lymfe het overtollige vocht in het interstitium slechts voor tien procent terug transporteerde naar het veneuze systeem, suggereert nieuw onderzoek dat het lymfesysteem voor honderd procent voor reabsorptie in het veneuze stelsel zorgt.

Lymfoedeem
In het geval van schade aan de vaten van het lymfe­systeem kan er een verminderde transportcapaciteit ontstaan. Accumulatie van vocht in het interstitium zorgt voor een lokale, suprafasciale zwelling van het weefsel, die zich segmentaal kan verspreiden, of zelfs tot in een heel ledemaat. Deze aandoening noemt men lymfoedeem met een natuurlijke, progressieve en chronische prognose.
Secondair lymfoedeem ontstaat vaak na de behandeling van een borstcarcinoom, gynaecologisch of darmcarcinoom. Dit komt doordat de lymfeknopen verwijderd moeten worden om de progressie van de maligniteit tegen te gaan of doordat de lymfeknopen door de behandeling beschadigd raken.

Trauma en lymfoedeem
Naast de hierboven genoemde, meest voorkomende, kan er ook lymfoedeem ontstaan na ernstig trauma aan een ledemaat of een ander gebied. Alhoewel deze oorzaak klinisch bekend is, is er weinig onderzoek naar gedaan. Patiënten met een ernstige open breuk van de lange botten van het onderbeen, die gepaard gaat met veel weefselverlies, hebben een grote kans om lymfoedeem te ontwikkelen, vooral wanneer de weefselschade diep en wijd is. Daarbij komt dat de onderbenen weinig extra huid-, vet en spierweefsel hebben voor de primaire wondsluiting. Ook gaat het herstel van zo’n ernstige botbreuk vaak gepaard met meerdere operaties. Doordat de wond niet primair gesloten kan worden is er een zogeheten flapreconstructie nodig om het defect te sluiten. Een voordeel van zo’n reconstructie is wel dat dit zorgt voor een goed doorbloede weefselbedekking, hetgeen belangrijk is voor het herstel van de botbreuk.

Het lymfestelsel kan niet goed functioneren wanneer de hoeveelheid af te voeren lymfe groter is dan de transportcapaciteit. Er ontstaat een zwelling die blijft toenemen, met als resultaat een oncomfortabel, zwaar aanvoelend ledemaat, soms gepaard gaand met pijn. De onvermijdelijke ontwikkeling van littekenweefsel rondom het reconstructiegebied heeft een lokale belemmering van het lymfetransport tot gevolg.

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat het lymfatisch stelsel
een grote rol heeft bij de wondgenezing,
de belangrijkste risicofactor
voor terugkeren van een wond is lymfoedeem. (Malin Inghammar, 18 mei 2014)

Wondgenezing
Elke open wond heeft een risico van infectie, maar als het lymfesysteem beschadigd is en dus de immunologische functie verliest, wordt dat risico versterkt. De eerste fase van de genezing van een acute, open wond is het coagulatieproces, gevolgd door een complexe interactie van lymfocyten, macrofagen en granulocyten. Dit proces kan verhinderd worden door een niet optimaal werkend lymfesysteem. Herstel van de microcirculatiefunctie gaat in het algemeen gepaard met een verhoogde filtratie van plasma en een ophoping van lymfevocht in de dermis, hetgeen een dilatatie veroorzaakt in de pre-collectoren en collectoren. Het lymfestelsel is overbeladen, de druk in de lymfevaten is hoog en er is een risico van functioneel falen van het lymfesysteem.

Het is van cruciaal belang om het biochemische en anatomische genezingsproces van chirurgische wonden in kaart te brengen, evenals de rol die bloedsomloop hierbij speelt. Bij de vorming van littekenweefsel zijn het weefselherstel en de vorming van collagene vezels van belang.

Er is nog steeds weinig bekend over de regeneratie van de lymfecapillairen in open wonden. Onderzoek dat werd uitgevoerd bij dieren laat zien dat de lymfevaten langzamer herstellen dan het vasculaire stelsel. Een ander verschil is dat de lymfevaten zich vanuit de gezonde wondranden naar binnen toe lijken te ontwikkelen, terwijl het vasculaire herstel vanuit het granulatieweefsel plaats vindt.
 
Reconstructie chirurgie
Bij de behandeling van een open fractuur is een multidisciplinair team betrokken. Een open botbreuk wordt gezien als een chirurgisch noodgeval. Na fixatie van de fractuur moet het defect gesloten worden door middel van een ‘flap’. Er zijn verschillende manieren om deze flap te construeren, zoals huidtransplantatie, een lokale of regionale constructie van de flap, wanneer die vlakbij het defecte gebied liggen en de bloedtoevoer van eenzelfde hoofd­ader krijgen. Een meer complexe flapreconstructie is de constructie van een vrije flap, waarbij er spierweefsel, fascia, vet en huidweefsel wordt verwijderd uit het gebied dat zich proximaal van het defect bevindt. Deze vormen van reconstructie zorgen voor een goed doorbloed weefsel, dat de fractuur bedekt en een grotere kans op herstel biedt.

Naar vasculaire regeneratie wordt veel onderzoek gedaan. Ondanks het feit dat we ons bewust zijn van het belang van een goede lymfedrainage in en rond het wondgebied, is het vrijwel onbekend hoe de regeneratie van de lymfevaten verloopt.

Een aanhoudende zwelling, die zelfs maanden na de operatie nog bestaat, kan betekenen dat het lymfe­systeem een (te) hoge lading heeft en te weinig transportcapaciteit. Deze specifieke patiëntenpopulatie loopt het risico van secondair lymfoedeem. Vroegtijdige diagnose is noodzakelijk voor een gerichte behandeling.

Er bestaan studies die objectieve en subjectieve metingen hebben gedaan naar de lange termijn resultaten en wel tot zeven jaar na de operatie. In deze studies is vooralsnog geen speciale aandacht voor (langdurig) oedeem, al wordt wel aangetoond dat het aangedane been belastend is voor de patiënt.

Functionele imaging van lymfevaten
Tijdens een operatie wordt het lymfesysteem regelmatig beschadigd. Dit komt waarschijnlijk doordat de individuele vaten fragiel, doorschijnend en vrijwel onzichtbaar zijn. Manieren om de vaten zichtbaar te maken zijn een MRI-scan, een lymfescintigram en een CT scan. Dit diagnostische beeldmateriaal wordt echter verkregen met behulp van contrastvloeistof, dat radioactief materiaal bevat en wordt gezien als invasief. Een opkomende techniek, die gebruik maakt van Indocyanine Green (ICG), blijkt een van de minst invasieve procedures te zijn bij het zichtbaar maken van het lymfestelsel. ICG wordt al jaren gebruikt bij diagnosetesten naar de lever- en hartfunctie. Deze fluorescerende contrastvloeistof bindt zich aan grote moleculen, zoals albuminemoleculen. Na een intradermale injectie met een kleine hoeveelheid (0,2mL) bindt de ICG zich onder andere aan de albuminemoleculen in het interstitium. De reabsorptie van albumine door de endotheelcellen zorgt voor een fluorescerend patroon dat het het oppervlakkige lymfestelsel (de plexus) weergeeft. Dit wordt zichtbaar door excitatie met behulp van licht van ongeveer 780 nm. Vervolgens kan het fluorescentiepatroon worden vastgelegd met ‘real-time imaging’. Hiervoor wordt een CCD-camera gebruikt, die een filter achter de lens bevat (ongeveer 850 nm), waardoor de ICG zichtbaar wordt en het beeld niet wordt verstoord door het excitatielicht.

Bron: NTVW3 maart 2014

Interessante links
NLNet (Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem en Lipoedeem)


Image is not available
Image is not available
Image is not available

Organisaties, Skin Split Graft, Full thickness graft, richtlijnen, preventie....

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Incontinentie-gerelateerde dermatitis, vochtletsel, preventie, AD matrassen....

Image is not available

Preventie, compressietherapie,
TEK...

Image is not available

Podotherapeut, Medisch pedicure, preventie, richtlijnen en protocollen...

Gecompliceerde wonden

Slider