Richtlijnen Decubitus


Deze decubitus richtlijnen ondersteunen beroepskrachten bij hun besluitvorming en handelen door zo concreet mogelijk aan te geven wat ze het beste kunnen doen.

International Decubitus Richtlijnen (NIEUW)
Deze richtlijn is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de NPUAP, EPUAP en PPPIA. Een uitgebreide literatuurstudie werd uitgevoerd op decubitus preventie en behandeling (september 2014)

 

EPUAP-NPUAP-PPPIA


Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling (pdf)
(November 2011)

Internationale Richtlijn decubitus (2009) (pdf)
NPUAP/EPUAP