Richtlijnen Decubitus


Deze decubitus richtlijnen ondersteunen beroepskrachten bij hun besluitvorming en handelen door zo concreet mogelijk aan te geven wat ze het beste kunnen doen.

Richtlijn decubitus 2021
De richtlijn Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. De richtlijn geeft richting aan de zorg en ondersteunt de zorgverlener en de zorgvrager in de keuzes van preventie- en behandelmogelijkheden
Herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling (2011).

International Decubitus Richtlijnen

Deze richtlijn is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de NPUAP, EPUAP en PPPIA. Een uitgebreide literatuurstudie werd uitgevoerd op decubitus preventie en behandeling (september 2014)

EPUAP-NPUAP-PPPIA


Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling (pdf)
(November 2011)

Internationale Richtlijn decubitus (2009) (pdf)
NPUAP/EPUAP