Slider

Interessante links opleidingen


Youchooz

De voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport.

Studiekeuze 123
Ontdek, vergelijk en kies je opleiding. Objectieve informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland.
Wat zijn de verschillen tussen mbo en hbo? (Studiekeuze 123)


Carrieretijger
Zoek de opleiding die bij je past. Deze website biedt jou de informatie en inspiratie die je nodig hebt om je loopbaan te sturen.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

Startwondverzorging
Welke opleidingen zijn er voor de wondzorg? (2021)
Hoe kan ik wondverpleegkundige worden?

Opleidingen zorg
https://www.leren.nl/artikelen/2010/opleidingen-zorg.html


Wie in de zorg wil werken kiest niet meer zoals vroeger voor een gespecialiseerde opleiding (bijvoorbeeld Ziekenverzorgende). In plaats daarvan staat er op je diploma een brede aanduiding: Zorghulp, Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende(IG), MBO-Verpleegkundige, HBO-Verpleegkunde of Verpleegkundig specialist. Met zo’n diploma kun je overal aan de slag. Je kunt niet alleen in een ziekenhuis aan de slag maar ook in bijvoorbeeld een
verpleeghuis, woonzorgcentrum, thuiszorginstelling, instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg of in de geestelijke gezondheidszorg.

Beroepen in de VVT
De afkorting VVT staat voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Waar het vroeger vanzelfsprekend was dat ouderen die hulp nodig hadden werden opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis, wordt er tegenwoordig meer naar de wensen van de ouderen gekeken. Mensen willen vaak zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, en daar wordt door de VVT-branche naar geluisterd.

Beroepen in de VVT

De komende decennia zal de sector zorg, welzijn en hulpverlening alleen maar groeien. Wil je bijvoorbeeld verpleegkundige worden, dan zijn er twee opleidingsmogelijkheden. 

De twee opleidingsmogelijkheden zijn:

MBO Verpleegkunde (Niveau 4)

Hier leer je hoe je zorg en begeleiding geeft aan mensen in verschillende verpleegsituaties. Je komt onder andere te weten hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert, zoals het toedienen van medicijnen. Na deze opleiding kun je als basisverpleegkundige in alle branches van de zorg werken.

HBO Verpleegkundige HBO (Niveau 6)
Tijdens de opleiding Verpleegkunde HBO word je breed opgeleid, zodat je in in diverse zorginstellingen en functies aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld als regieverpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg of als wijkverpleegkundige. Je leert hoe je samen met de patiënt de zorg in kaart brengt en hoe je de patiënt de regie kunt geven. Ook leer je hoe je verpleegtechnische handelingen moet verrichten.

Vervolgopleidingen
Er zijn ook diverse verpleegkundige vervolgopleidingen die je kunt volgen. Bijvoorbeeld: dermatologieverpleegkundige, wijkverpleegkundige, oncologieverpleegkundige en Mama Care verpleegkundige, brandwondenverpleegkundige, diabetesverpleegkundige etc.

Wondzorg
Heb je een affiniteit met wondzorg dan is het mogelijk om na de opleiding verpleegkunde een vervolgopleidingen te volgen om uiteindelijk wondverpleegkundige, wondconsulent, verpleegkundig specialist (VS) of Physician assistant (PA) te worden.

Welke opleidingen zijn er voor de wondzorg? (2021, pdf)