Diabetische voet

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Diabetische voet
De verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macro-angiopathie, ?limited joint mobility? en andere gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij pati?nten met diabetes mellitus. (CBO, 2006)
Auteur - Redactie
Hits - 1175