Oncologische ulcera

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Oncologische ulcera
Onder een oncologisch ulcus wordt verstaan een onderbreking van de epidermis door infiltratie van maligne cellen. Het is een wond die ontstaat ten gevolge van tumorgroei, primair of van metastasen (uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren).
Auteur - Redactie
Hits - 116