Overig huidletsel

Vasculitis


Vasculitis is de verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden waarbij de binnenwand van de bloedvaten ontstoken raakt.

Vasculitiden (meervoud van vasculitis) kunnen voorkomen als een zelfstandige ziekte waarvan de oorzaak onbekend is of als een neveneffect van een andere ziekte. In het eerste geval spreken we van een primaire vasculitis in het laatste geval van een secundaire vasculitis.

Soms treedt een vasculitis heel specifiek alleen in een bepaald deel van het lichaam op. Vaak echter vertoont het zich in een vorm die door het hele lichaam kan optreden. We spreken dan van een systemische vasculitis.

Sommige vormen van vasculitis kenmerken zich door de aanwezigheid van een bepaald soort antilichamen in het bloed, de zogeheten ANCA (Anti Neutrofiele Cytoplasma Antilichamen). We hebben het dan over een ANCA-geassocieerde vasculitis. ANCA's spelen een belangrijke rol bij het vaststellen of iemand vasculitis heeft en zo ja welk type.

Huidaandoeningen systeemvasculitis
Systeemvasculitis kan huidaandoeningen veroorzaken, uiteenlopend van roodheid en bloeduitstortinkjes (purpura) tot wonden en zweren die maar niet genezen.

Vasculitis

In de ergste gevallen kan de huid zelfs afsterven (necrose). Deze aandoeningen aan de huid kunnen alleen behandeld worden door de systeemvasculitis zelf te bestrijden. Wonden en zweren die door de systeemvasculitis ontstaan, dienen natuurlijk zo goed mogelijk behandeld te worden. Afgestorven huiddelen kunnen operatief worden verwijderd. Als plekken op benen of armen open blijven, behoort een huidtransplantatie tot de mogelijkheden.

Meer info

Geraadpleegde bron:
Vasculitis stichting
Foto: Kasia Huisman / Brabantzorg / redacteur NTVW

  • Filters