Er is in de wondzorg steeds meer aandacht voor de rol van voeding in het wondgenezingproces. De levensstijl van de patiënt kan een belangrijke rol spelen. Een heet hangijzer waar men liever niet over praat, aangezien een patiënt daar niet altijd voor open staat. Voeding kan wel degelijk een bijdrage leveren aan een betere wondgenezing. Gezond eten is essentieel!Iedereen weet dat ongezond eten kan leiden tot problemen, maar de praktijk is weerbarstig. De vele aanbiedingen van ongezond eten zijn voor menigeen moeilijk te weerstaan.

Voeding
Wondgenezing bij complexe wonden vraagt om breed inzicht in de patiënt en zijn gezondheidstoestand. Het effect van voeding op wondgenezing is soms voor de wondprofessional nog wel eens onduidelijk en is nog te weinig onderbouwd door wetenschappelijk bewijs. In de praktijk ziet men wel dat voeding een rol speelt. In dit artikel willen we wat meer ingaan op voeding en wat daarbij komt kijken.Meer inzicht in voedingsstoffen helpt om de patiënt ook betere voorlichting te geven en inzicht in wat men zelf eventueel kan bijdragen aan de wondgenezing.Voeding is essentieel in wondgenezing net zoals andere wondbehandelingen.

Het op tijd signaleren en het verbeteren van het voedingspatroon
bevordert de genezing van de wond

Slechte voeding kan de wondgenezing belemmeren en het kan zelfs leiden tot mogelijke ernstige morbiditeit. Er mag geen afname ontstaan van de vetvrije massa, aangezien deze component verantwoordelijk is voor alle eiwitsynthese die nodig is voor genezing. Voedingsevaluatie en het ondersteunen daarvan moeten goed en nauwkeurig geregeld worden. Bij een onjuist voedingspatroon kan het moeilijk zijn voor een wond om te genezen, met name in de prolife­ratiefase. Het op tijd signaleren en het verbeteren van het voedingspatroon bevordert de genezing van de wond. Patiënten die zich niet aan gezond voeding houden kunnen misschien het beste naar een diëtiste worden doorverwezen. En dat geldt niet alleen voor mensen die overgewicht hebben maar ook voor mensen met ondergewicht. Bij opvallend gewichtsverlies moet er direct gehandeld worden en moet worden onderzocht of er sprake is van bepaalde voedingstekorten die de wond­genezing in de weg staan

Meer info over voeding en wondzorg.


Bron:
- Kunnen we de voedingstoestand verbeteren van een wondpatiënt, Ned Tijdschr voor Wondzorg 2021;16(4):19-22.