De meest schadelijke invloeden zijn Ischemie en Infectie.

Over goede wondzorg is in het verleden al veel geschreven. Tot de dag van vandaag zijn de meningen hierover nog verdeeld. In 2009 schreven Jacques Oskam, Louk van Doorn en Pascal Steenvoorde er een klein boekje over met de titel complexe en chronische wonden. Nu noemen we het gecompliceerde wonden.In hun inleiding geven ze aan in 2009 dat Wondzorg goed organiseerbare zorg is.


Belangrijke punten hierbij zijn:

  1. Je moet diep tot in je vezels geïnteresseerd zijn in gecompliceerde wondproblemen
  2. Je moet snel aan de slag gaan en niet eindeloos zonder diagnostiek een wond gaan behandelen
  3. Diagnostiek en behandeling moeten naast elkaar staan zodat er wetenschappelijk behandelingsplan kan worden opgesteld.
  4. Je moet begrijpen wat er met de patiënt aan de hand is als een wond niet wil genezen
  5. Basisvaardigheden moeten minimaal aanwezig zijn

De stelling die zij hierbij hanteren is dat 80% van de wonden kan worden genezen met eenvoudige en basale maatregelen. De overige 20% kost veel tijd en daarbij moet de kwaliteit van leven zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Daarbij geven ze aan dat drie elementen van belang

  • Stel een diagnose
  • Bepaal het behandelplan
  • Elimineer de invloed van ischemie en infectie

Bij het laatste noemen zij dat de meest schadelijk invloeden zijn de twee I’s.  

  • Ischemie: slechte bloedvoorziening naar organen of weefsels. Het gevolg is een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen. 
  • Infectie: De huid ontbreekt daardoor is de belangrijkste afweerfunctie verdwenen en kan er kolonisatie van bacteriën optreden. Met daarbij de vraag of de wondgenezing hierdoor wordt verhinderd. Belangrijk is dus het vaststellen van infectie en de overige wondcondities. [1]

Referentie
1. Oskam J, Doorn van L, Steenvoorde P. Complexe en chronische wonden. 2009;1-82.