In het Britse blad Wounds (volume 16, no 1)  stond recent een interessant artikel van medisch journalist Graham Cope over een onderzoek naaar de effecten van E-sigaretten op wondgenezing. Zoals bekend zijn E-sigaretten lange tijd – ze zijn al sinds 2003 verkrijgbaar- gepropageerd als een “gezond” alternatief voor het roken van tabak. Zelfs Public Health England stond op het standpunt dat electronisch roken 95 % veiliger zou zijn dan het roken van tabak. Geen wonder dat de E-sigaret een populaire vervanger van het gewone roken is geworden. Maar meer recente onderzoeken laten zien dat er wel degelijk een zorgelijke relatie is tussen vaping, het roken van E-sigaretten, en ernstige aandoeningen van de luchtwegen. De nicotine, de aroma’s en de verdunningstoffen die in de vloeistoffen voor de E-sigaretten worden gebruikt, hebben daarnaast ook een negatief effect op de genezing van wonden. Vooral is er een aanzienlijk risico op huidflapnecrose en hypoxie met als gevolg schadelijke veranderingen in de immuuncellen die belangrijk zijn voor de wondgenezing.

Effecten op wondgenezing
Er komt steeds meer evidence dat vaping dezelfde fysiologische effecten heeft als het tabaksroken en dat de invloed op de wondgenezing ook navenant is en dat geldt zeker als er gebruik wordt gemaakt van skin flaps. Een recente vergelijkende studie laat zien dat vaping en tabaksroken leidden tot nagenoeg dezelfde waarden voor flapnecrose en hypoxie. De resultaten suggereren dat vaping niet kan worden gezien als een beter alternatief. Het gebrek aan CO-generatie door E-sigaretten zou kunnen leiden tot een beter postoperatief resultaat met betrekking tot weefselzuurstof oxygenatie. Menselijke studies hebben echter aangetoond dat gebruikers van de E-sigaret gelijksoortige schadelijke resultaten van de zuurstoftoevoer en andere nadelige effecten op de huid hebben in vergelijking met traditionele rokers. Dit kan zijn omdat E-sigaretdamp veranderingen in een verscheidenheid van immunologische celtypen, neutrofielen, macrofagen en keratinocyten laat zien. Als gevolg daarvan verandert de productie van ontstekingsremmende cytokinen en dat zorgt weer voor een verminderde afweer tegen bacteriën en virussen. Dit alles komt niet alleen door de effecten van de nicotine, maar ook door de invloed van de humectanten (glycerine en glycerol) en de verschillende aroma's van e-sigaretten. Daarvan is aangetoond dat het aantal vrije radicalen en de inflammatie verhoogt.

Literatuur:
Cope GF, Freelance Medical Writer, Cowbridge, Vale of Glamorgan, Wales, E-cigarettes and wound healing, Wounds UK, 2020; 16(1):34-37 Available from URL: https://www.wounds-uk.com/download/wukarticle/8398
Gepubliceerd in het Nederland Tijdschrift voor Wondzorg, E-sigaretten en wondgenezing, een combinatie met slechte gevolgen?, NTVW, 2020; 14-17