We hebben er allemaal wel eens mee te maken, met pijn. Soms is het een acute pijn, maar het kan ook steeds terugkerende pijn zijn. Pijn kan onaangenaam zijn maar ook ondraaglijk. Er is pijn als gevolg van een fysiek probleem zoals, binnen de wondzorg, weefselschade en daaraan gelinkt onderliggend lijden. Er bestaat ook fysieke pijn als gevolg van stress of een bepaalde traumatische gebeurtenis. Pijn kan het leven sterk beïnvloeden, het functioneren sterk beperken en soms zelfs depressiviteit veroorzaken.

Kwaliteit van leven
Pijn komt veel voor bij patiënten met gecompliceerde wonden. In de literatuur vinden we veel onderzoeken waarbij er vermindering is van kwaliteit van leven met een gecompliceerde wond, zoals slechte aansluiting Pijn komt veel voor bij patiënten met gecompliceerde wonden. In de literatuur vinden we veel onderzoeken waarbij er vermindering is van kwaliteit van leven met een gecompliceerde wond, zoals slechte aansluiting met andere mensen, uitsluiting op het werk, emotionele welzijn en het wegvallen van sociale activiteiten. Pijn doet veel met een mens, het vermindert zelf­vertrouwen, er ontstaat isolatie en identiteitsverlies, en veel patiënten met steeds terugkerende wondpijn hebben slaapstoornissen, wat weer invloed heeft op het dagelijkse leven en de tolerantie voor pijn. Pijn is heel persoonlijk en wordt door patiënten verschillend ervaren. Persoonlijke, familiaire en culturele achter­gronden spelen hierbij een rol. Iemand kan soms goed pijn verdragen maar een ander in zijn geheel niet. Bij het beoordelen van de pijn van een patiënt als behandelaar is men zich daar niet altijd van bewust.

Het is belangrijk om regelmatig pijnbeoordelingen uit te voeren
en de ontwikkeling bij de patiënt goed te volgen.

Pijn beoordelen en rapportage
Het is belangrijk om regelmatig pijnbeoordelingen uit te voeren en de patiënt te volgen. Dit kan eenvoudig met de visuele analoge schaal (VAS) van 1 tot en met 10. De VAS schaal is het meest bekend in pijnonderzoek, waar de patiënt aanduidt op het lijnstuk hoeveel pijn hij ervaart. Daarbij staat het ene uiteinde voor geen pijn en het andere uiteinde voor de ergst denkbare pijn. Hoe hoger de score, hoe groter het ongemak.

Pijnkaart voor patientenDownload Pijnkaart
Meer info over wondpijn

Bron:
- Een brede kijk is nodig voor een goed begrip van pijnervaring. Ned Tijdschr voor Wondzorg 2021;16(4):23
-29.
VAS schaal of visueel analoge schaal - Ergonomie site
.