Wondinfectie komt voor bij alle wondtypen, maar vaker bij gecompliceerde wonden. Dat type wond komt nu eenmaal eerder voor bij mensen die ‘al wat onder de leden hebben’ (co-morbiditeiten). Een uitstekende gezondheid leidt in de regel dan ook tot een foutloos wondgene­zingsproces. Bij mensen met een stapeling van gezondheidsproblemen is wondinfectie de belangrijkste reden voor een gestoorde wondgenezing. Wondinfectie bedreigt het leven van de patiënt; de ziektelast en sterfte zijn groter bij mensen met een infectie in wonden zoals drukletsel, een diabetische voetwond en het open been; de klassieke typen van de gecompliceerde wond. Het beoordelen van wondinfecties vraagt naast kennis ook veel praktijkervaring. Het inschatten van de situatie van de gehele patiënt (!) is essentieel; niet zelden wordt een wondinfectie juist daardoor onvoldoende getoond of zelfs gemaskeerd.

Infectie Diabetische voetInfectie Diabetische voet

Infectie DecubitusInfectie Decubitus

Infectie Ulcus crurisInfectie Ulcus cruris

Wondgenezing en infectie
Het vermogen om beschadigd weefsel te herstellen is een tamelijk ingewikkeld biologisch proces waarin diverse celtypen een rol spelen in verschillende onderdelen (fasen) van het wondgenezingsproces. Die onderdelen zijn te zien als golven van activiteit die elkaar beïnvloeden. Die fasen; bloeding (en stelping; hemostase), ontsteking (inflammatie); het aanmaken van nieuw weefsel (proliferatie) en remodellering (maturatie) volgen elkaar op en zijn voorspelbaar voor wat betreft de benodigde tijd voor elk van deze deelprocessen. Een ezelsbruggetje kan zijn: seconden tot minuten voor hemostase; uren tot dagen voor inflammatie; weken voor proliferatie; en maanden tot een jaar of langer voor het remodeleren van het weefsel. Dit natuurlijk wel vooropgesteld dat alles volgens plan verloopt. Infectie is geen onderdeel van het normale wondgenezingsproces. Van infectie is sprake wanneer niet alles volgens plan verloopt. Bij infectie loopt het normale (lees: fysiologische) proces van inflammatie namelijk uit de hand. Zowel bloeding als ontsteking zijn de normale deelprocessen van wondgenezing waarmee complicaties zoals een infectie juist worden voorkómen. Het gaat met name om de inflammatiefase. Wanneer die te lang duurt neemt de schade aan het weefsel steeds verder toe en dat verzwakte weefsel biedt ruimte aan micro-organismen om een steeds grotere rol te spelen; de microben zijn aan de winnende hand. Micro-organismen hebben ‘een neusje’ voor zwakke plekken; de meeste microben zijn immers opruimers, ze breken organisch materiaal af. Weefsels die al verzwakt of beschadigd zijn bieden daarom een uitstekende ecologische ‘niche’ voor gisten, schimmels, virussen, bacteriën of (vaker) een mix daarvan.

Meer info
Wondinfectie 
Normale wondgenezing (fases)
TIME


Bron:
Legerstee R, Lassing T. Helen de T, de I, de M en de E alle wonden? Leg infectie aan de ketting. Ned Tijdschr Voor Wondzorg. 2021;16(5):6-13.